dilbəra

dilbəra
f. ey dilbər

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dilbər — sif. <fars.> şair. Gözəl, sevgili, canan. Dilbər qız. Dilbər gəlin. – Zeynal özünü yalnız dilbər bir qadının ağuşunda əyləndirə biləcəyini iddia edirdi. S. H.. // İs. mənasında. Qiblənüma məhəbbəti dilbərin; Meyli bizdən qeyri yana dönübdü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilbəstə — (Təbriz) vurğun. – Mən indi də nəvələrimə dilbəstəyəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dilbəranə — f. dilbər kimi, dilbərcəsinə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dilbədil — z. klas. Dil dilə, səmimiyyətlə, sədaqətlə. Tutmuş idim səri kuyində mənzil; Gecə gündüz danışırdım dilbədil. Q. Z.. Nola, Vahid, yarə zülfündən çəkən möhnətləri; Dil açaydın, şanətək şərh eyləsəydim dilbədil. Ə. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilbəranə — <fars.> şair. bax dilbərcəsinə. Ey dilbəranə tərzdə cövlan edən çocuq. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilbərcəsinə — z. Dilbər kimi, dilbər ədası ilə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilbənd — (Qax) tərcüməçi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dilbənd — f. 1) ürəyi bağlı; vurğun; 2) əziz, sevimli (uşaq) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dilbər — f. 1) ürək aparan, qəlbi valeh edən; 2) m. sevgili …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dilbəri — f. «ürək aparma» m. gözəllik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”